Menu Close

Programmes

Festivals in Dattashram

 1. Shri Ram Navami (Birth of Lord Ram)
 2. Shri Gurupaurnima
 3. Shri Guru Dwadashi
 4. Shri Datt Jayanti (Birth of Lord Datta)

Other Festivals:

 1. Shri Guru Pratipada
 2. P.P. Shri Datta Maharaj jayanti
 3. P.P. Shri Datta Maharaj punyasmaran
 4. P.P. Shri Kajalkar Maharaj punyasmaran
 5. P.P. Shri Adi Shankaracharya jayanti
 6. P.P. Shri Vasudevanand Saraswati Swami Maharaj punyasmaran
 7. P.P. Shri Vasudevanand Saraswati Swami Maharaj jayanti
 8. Gokul Ashtami (Birth of Lord Krishna)
 9. Ganesh Chaturthi – P.P. Shri Shripad Vallabh jayanti
 10. P.P. Shri Nrusinha Saraswati Swami Maharaj jayanti